Waar bent u naar op zoek?

De verzoening verkondigen blijft noodzakelijk (2)

Gods aangezicht in de ander

Dr. M.J. Kater
Door: Dr. M.J. Kater
Geloofsleer
28-04-2022

Wie God werkelijk onder ogen gekomen is, houdt geen zelfrechtvaardiging meer over en claimt geen enkel recht op vergeving. Verzoening is het wonder van genade waardoor we ‘hoe met schuld beladen, verzoend voor ’t oog des Vaders treên’.

Deze verzoening met God is onlosmakelijk verbonden aan de verzoening met onze naaste. We zullen dan in het aangezicht van de ander het aangezicht van God ontdekken. In dit artikel beschrijf ik een praktisch voorbeeld van hoe dit thema uitgewerkt kan worden in de verkondiging.

Ongehoord

Het is wel een heel bijzondere uitdrukking die de aandacht trekt in de geschiedenis van Jakobs terugkeer naar het land van de belofte. Jakob zegt namelijk iets ongehoords tegen Ezau: ‘Ik heb uw aangezicht gezien als het aangezicht van God.’ (Gen.33:10) Dat is een uitdrukking waarbij je jezelf afvraagt: lees ik het wel goed? Juist dat verrassende mag doorklinken in de prediking.

Hoe preken we over verzoening in het licht van deze ontmoeting van deze twee broers? Samenvatting: door met andere ogen te leren kijken naar de ander. Of iets minder suggestief en dichter bij de tekst: Het aangezicht van de ander zien als het aangezicht van God. Daarbij zijn er twee hoofdlijnen vanuit deze geschiedenis uit te werken: 1. wanneer ik jou aankijk, klaag je me aan; 2. wanneer jij mij aanziet, voel ik me bevrijd. Enkele aandachtspunten voor het reflecteren en mediteren.

Rode draad

Het is zaak om vanuit de tekst te beginnen. Als Jakob immers spreekt over ‘als het aangezicht van God’, dan roept dat de vraag op hoe Jakob dan weet wat het aangezicht van God is. Zo komen we via Pniël bij de ontmoeting tussen de broers. Het centrale woord in de tekst is het woord ‘aangezicht’. Dat woord vormt een rode draad in deze geschiedenis. Het verdient aanbeveling om de Schriftlezing te beginnen bij Genesis 32:20 en dan door te lezen tot Genesis 33:11. Voorafgaand aan de Schriftlezing is het aan te raden om even de voorafgaande geschiedenis met enkele woorden te typeren: het abnormaal grote geschenk dat Jakob in drie porties vooruitstuurt om Ezau gunstig te stemmen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 28 april 2022.
Neem een 
jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. M.J. Kater
Dr. M.J. Kater

is hoogleraar Praktische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.