Waar bent u naar op zoek?

Gods aanwezigheid is altijd heilige aanwezigheid

04-04-2017

Niet altijd zal een dissertatie behoren tot het directe geestelijke voedsel van de predikant. Maar de thematiek van het proefschrift van ds. A.J. van den Herik, God Die bij mensen woont, raakt mij, vertelt ds. J.J. ten Brinke.

De bestudering van de boeiende weergave van het onderzoek van collega Van den Herik bracht mij dan ook keer op keer tot het vol verwondering openleggen van het bijbelboek Ezechiël en het verlangen groeide om vanuit deze profeet de gemeente te dienen in de prediking. ‘Geen wonder’, zo klinkt de slotzin van het proefschrift, ‘want als de Heilige in ons midden is én komt, zoals in Ezechiël 40-48 wordt verkondigd, wordt alles nieuw.’

Slot

Het onderzoek van de hervormde predikant uit Moerkapelle, gedaan onder begeleiding van prof. dr. G. van den Brink en prof. dr. H.G.L. Peels, richt zich op het fascinerende en tegelijk eigenaardige slot van het bijbelboek Ezechiël. De hoofdstukken 40-48 schilderen een intrigerend visioen, waarin beschreven wordt hoe de HEERE weer onder Israël komt wonen, onder welke voorwaarden dit gebeurt en wat de gevolgen hiervan zijn. Het gaat in de studie van dr. Van den Herik om de vraag welke boodschap dit slotgedeelte van Ezechiël wil overbrengen en welke betekenis het heeft voor de actuele christelijke verkondiging en theologiebeoefening.

Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de onderzoeksgeschiedenis van Ezechiël 40-48. Duidelijk wordt dat de studie van de promovendus in een leemte voorziet. Vanuit het in kaart brengen van het gedane onderzoek komt een aantal vragen naar voren, waarop in het vervolg van de studie wordt ingegaan. Dit betreft de vraag in hoeverre Ezechiël 40-48 zich presenteert als een literaire en conceptuele eenheid; de vraag naar de aard en de taal van de beschrijving en de vraag naar de intentie van het visioen.

Heiligheid

Via een exegese op hoofdlijnen onderzoekt de auteur de inhoud van het visioen en concludeert dat er sprake is van een duidelijk hoofdthema: de realisatie van een woonplaats voor de Heilige. De heiligheid van de HEERE vormt het kernthema van het visioen. Heiligheid is het kenmerk van alles wat met de HEERE en Zijn dienst te maken heeft. Tal van details in de exegese van Ezechiël 40-48 onderstrepen die heiligheid van de HEERE. Een indrukwekkende symmetrie komt tot uiting in allerlei afmetingen van het getoonde tempelcomplex. De kern van het visioen wordt gevormd door Ezechiël 43:1-44:4, waar beschreven wordt dat de ‘kabod’ (heerlijkheid) van de HEERE in de nieuwe tempel komt wonen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 6 april 2017.