Waar bent u naar op zoek?

Gods heiligheid: bron van genade

27-11-2018

De Bijbel legt op verschillende plaatsen een link tussen Gods heiligheid en Zijn gericht. We kunnen met Zijn heiligheid dus geen loopje nemen. Er is ook een andere lijn in de Schrift, stelt ds. J.C. Schuurman.

Zijn heiligheid blijkt meer dan eens een bron van genade te zijn. 

Op tal van plaatsen in de Bijbel is er sprake van Gods heiligheid, bijvoorbeeld bij Zijn openbaring rond de wetgeving op de Sinaï. Stel dat we daarbij geweest waren, wat zouden we geïmponeerd zijn. De berg in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. Donderslagen, bliksems en bazuingeschal, terwijl de berg ook nog beefde.

Verblindend

We lezen in Exodus 20 dat de Israëlieten sidderden en op een afstand bleven staan. Ze vreesden zelfs te zullen sterven. Vandaar dat ze Mózes smeekten om met God te spreken. En als Mozes later van de berg afdaalt, straalt zijn aangezicht vanwege Gods heerlijkheid. Dat is zelfs zó verblindend dat hij zijn gezicht moet bedekken.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 29 november 2018.