Waar bent u naar op zoek?

Gods heiligheid doorademt de psalmen

03-04-2018

Het woord heilig (qadoosj) in relatie tot God komt in de psalmen slechts zeven keer voor, waarvan driemaal in Psalm 99. Toch is het psalmboek vervuld van de heiligheid van God, stelt ds. H.J. de Bie.

Hoe dat zit, vraagt om een nadere oriëntatie. Ook in de psalmen geeft de heiligheid van onze God het kwalitatieve onderscheid aan tussen de Schepper en de schepping. Dit onderscheid gaat uit boven de omschrijving van het heilige in de godsdienstwetenschap als datgene wat, volgens de definitie van R. Otto, een mens beangstigt en wat hem tegelijkertijd ook weer boeit.

Want de God Die wij kennen uit de Bijbel, maakt geen deel uit van de werkelijkheid van deze wereld en van de wereld van ons menselijk denken.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 5 april 2018.