Waar bent u naar op zoek?

Gods heiligheid doortrekt Leviticus

18-04-2018

Wie zich bezint op de heiligheid van God, ontdekt dat deze eigenschap van de HEERE in heel de Bijbel fundamenteel is en alle andere kenmerken van Hem stempelt, stelt ds. P. Koeman.

De Heere is heilig, totaal anders dan wie en wat ook. Hij is hoog verheven, van volmaakte schoonheid en ontzagwekkend. Bij Hem past het volkomene en het reine. Hij mag op ieder en alles Zijn rechten laten gelden.

Heel bijzonder is dat de Heilige in Zijn welbehagen niet ver en vreemd is, maar de God van mensen wil zijn. Dit geldt wonderlijk en wonderrijk genoeg ook na wat er in het paradijs gepasseerd is. De Heere vraagt met recht en reden grote eerbied, volstrekte gehoorzaamheid en liefdevolle toewijding jegens Hem. 

Israël

Vooral Israël, het volk waarop God in Zijn verkiezende genade beslag heeft gelegd, weet dit. Onder Israël wil de Heilige tronen en wonen. Met alle consequenties daarvan.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 19 april 2018.