Waar bent u naar op zoek?

Gods stem horen op zondag

04-11-2013

Die ene preek - je vergeet het nooit meer - was raak. Die was precies voor jou. Dorst naar God werd gelest. Eén ding weet je zeker: dit was meer dan het woord van een dominee. Dr. P.J. Visser over luisteren in de eredienst.

De ene keer komt zoiets totaal onverwacht. Ongezocht. Een andere keer komt het als een lang verwacht antwoord op je gebed. Nu eens is het als een zachte regen. Wat bezig was te verleppen, bloeit opnieuw op. Dan weer is het als een verfrissende teug water.

Zo gaat het als de Geest in de preek meekomt. Als Hij de woorden zo openlegt en op het hart drukt, dan wordt het Sprake van de hemel. Je hoort dan onmiskenbaar en onontkoombaar Gods stem, net zo krachtig en direct als ooit Abraham die stem vernam. We lezen er in de Schrift voortdurend van. Paulus vatte het heel kernachtig samen in zijn eerste brief aan de gemeente van Thessalonica. Hij schreef: ‘Ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid’ (1:5). En even verderop: ‘Wij danken God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft’ (2:13). Werkzaam ja. Hoe? Kernachtig schrijft dezelfde apostel het: ‘als kracht van God tot zaligheid’ (Rom.1:16).
De bovengenoemde luisterervaring is dus meer dan een piëtistische aangelegenheid.