Waar bent u naar op zoek?

Gods stem in de storm

25-11-2013

Wat betekent het natuurgeweld dat de Filippijnen zo getroffen heeft? Is het het ongenadige werk van moeder natuur? Of juist Gods zichtbare spreken op aarde? Als het laatste het geval is, hebben christenen daar anno 2013 een antenne voor?

Zo’n verwoestende storm, die zoveel slachtoffers maakt, roept grote en diepe vragen op. Eén van die vragen is: waarom? De Bijbel geef daar antwoord op. Een deel van het antwoord vinden we bijvoorbeeld in Lukas 13, waar we lezen over slachtoffers door twee ingrijpende gebeurtenissen. De Heere Jezus vraagt: waren ze grotere zondaren? Hij zegt: ‘Als u zich niet bekeert, zo zult u allen desgelijks vergaan.’ Jezus verandert de vraag van ‘waarom zij?’, naar het ‘hoe staat het met mij?’ Laten al die gebeurtenissen ons oproepen om ons te bekeren tot Hem. God is bij machte om het goede uit een ramp teweeg te brengen. Door Zijn krachtige spreken zoekt Hij mensen te bekeren tot Hem en dat ze de toevlucht zullen nemen tot Jezus Christus.

In Nederland zagen we eind oktober iets van de kracht van de natuur. Een zware herfststorm trok over ons land, voor het eerst sinds jaren. Begin deze maand werd Wijk bij Duurstede getroffen door een wervelstorm, die grote schade aanrichtte. Eerder al viel er een grote hoeveelheid regen gepaard gaande met zware windstoten.
Daar staat tegenover dat de herfst rustige momenten kende, waarop we de natuur in konden trekken en in de prachtige najaarszon door de bossen wandelen.

God spreekt via Zijn schepping tot ons. Hij doet dat overvloedig. Lees Psalm 19. Gods spreken is overvloedig en onophoudelijk, dag in dag uit. De stem van God wordt overal gehoord. In alle delen van deze wereld. En deze stem zegt overal hetzelfde: Er is één God.