Waar bent u naar op zoek?

Ds. Verheij helpt om visie op gemeente te vertalen naar praktijk

Gods trouw als basis

Maarten van Werkhoven
Door: Maarten van Werkhoven
16-04-2024

‘Wat de christelijke gemeente voor jou kan betekenen en andersom’ is de ondertitel van het boekje van ds. S.J. Verheij dat verscheen in de Artios-reeks: 'De gemeente en jij'. Het boek kan op meerdere manieren doeltreffend gebruikt worden.

Het is niet voor het eerst dat over dit onderwerp geschreven wordt de laatste jaren. In toenemende mate blijkt het een actueel thema te zijn. Voldoende aanleiding om er met deze bespreking nogmaals onze aandacht op te vestigen.

De titel suggereert een wat jongere lezer, hoewel ds. Verheij geen specifieke doelgroep beoogt. Hij reikt in ruime mate stof aan tot bezinning voor de relatie tussen de gemeente en haar leden. Allereerst schrijf ik over de vorm, vervolgens over de inhoud en ik eindig met een persoonlijke reflectie.

Vorm

Het boek leest prettig. Dit komt door de doordachte opbouw van de hoofdstukken, de toegankelijke, ruim opgezette bladspiegel, de korte tekstdelen met tussenkopjes en de passende citaten of teksten in afwijkende lay-out – wat regelmatig voorkomt. Uitvoeriger aanhalingen zijn opgenomen in eindnoten om de doorgaande lezing te bevorderen. Het taalgebruik is eenvoudig en doeltreffend.

Elk hoofdstuk eindigt met een ‘opmaken van de balans’, een puntsgewijze samenvatting. Bovendien reikt de auteur telkens enkele goed geformuleerde vragen aan voor persoonlijke overdenking of voor bespreking in een groep. Ten slotte geeft hij nog per hoofdstuk een overview van het voorgaande en een conclusie.

Dit artikel gratis verder lezen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en lees de volledige tekst van dit artikel.

"*" geeft vereiste velden aan

Maarten van Werkhoven
Maarten van Werkhoven

is ouderling in de hervormde gemeente te Nieuw-Lekkerland en kerkelijk werker in de hervormde gemeente van bijzondere aard te Krimpen aan den IJssel.