Waar bent u naar op zoek?

Gods woord staat vast

Ds. G.H. Kruijmer
Door: Ds. G.H. Kruijmer
08-07-2021

Voor eeuwig, Heere, staat Uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie. Psalm 119:89-90

Het is in Psalm 119 alsof je bij een heldere beek staat. Het water is helder, is zuiver. De natuur wordt gevoed en komt tot leven. Eindeloos stroomt het water verder. Steeds is er beweging in. We zien wat de bron is van dit alles, namelijk het woord van God Zelf.

Altijd is het water in deze beek anders en toch ook altijd hetzelfde. De bron is het woord van God. Daar gaat het om in deze lofzang op het woord: ‘Voor eeuwig, Heere, staat Uw woord vast in de hemel’.

Het gaat over wat eeuwig vast staat, wat niet verandert en altijd blijft. Onze blik wordt omhoog gericht naar de sprekende God. Let op Zijn Naam, want Hij is de Heere. Onze Schepper is de God van het verbond. Hij is de God Die tot mensen zegt: ‘Ik ben Die Ik ben, Ik zal zijn Die Ik zijn zal.’ Alleen Zijn woord staat echt vast.

Wij hebben behoefte aan dingen die vast staan. Dingen die ons een bepaalde mate van zekerheid geven. In ons leven kunnen dingen gaan schuiven. Je baan kun je kwijtraken, bezit kun je verliezen. Het woord van God zal nooit wankelen of bezwijken. Het staat vast bij God in de hemel, niet bij ons op aarde. Wij mensen hebben de neiging om vraagtekens te plaatsen of zelfs om het Woord onder kritiek te stellen. Maar het staat vast bij God in de hemel.

Lichten in de nacht

Het is vastgesteld in de hemel, kun je ook vertalen. Daarbij denkt de dichter concreet aan de aarde, zoals het vervolg duidelijk maakt, aan de wereld waarop wij leven. God is de grote Schepper van alle dingen. Daaruit blijkt dat de aarde er nog steeds is zoals God die heeft geschapen. Hij laat de wereld niet los, want Zijn woord staat vast in de hemel. Hij heeft de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan.

God is eeuwig en Zijn woord is eeuwig. Dat Zijn woord vast staat, betekent ook dat je erop kunt vertrouwen. De beloften van God zijn als lichten in de nacht. Zijn woord, aan ons mensen gegeven, staat vast in de hemel. Wat een troost om dat te weten, om je aan vast te houden.

Gods trouw

Eerst zien we wat in de hemel vast staat. Vervolgens zegt de psalmdichter wat vanuit de hemel neerdaalt: ‘Uw trouw duurt van generatie op generatie.’ Het staat er overtuigend. Het is geen waarschijnlijkheid, maar zekerheid. Het gaat van ‘Uw woord’ naar ‘Uw trouw’. Dat is de beweging van Gods zoekende liefde, omdat de hemel is opengegaan, omdat God Zelf is neergedaald. Door Christus kwam Hij tot ons. Hij werd Mens om aan ons Zijn trouw te schenken. Beseffen wij dat Gods trouw altijd groter is dan onze ontrouw en dat Gods genade altijd groter is dan de zonde? Hij daalt vanuit de hemel neer, het is in alle opzichten genade.

Toekomst

Denkend aan deze woorden hoeven we nooit pessimistisch te zijn over de toekomst van de kerk. Hebben wij in de kerk aandacht voor generaties vóór ons, maar ook voor de generaties die ná ons zullen komen? God heeft er oog en hart voor, want Zijn trouw is machtig over ons. De vraag is of wij daaruit leven en het vóórleven. Lees wat in vers 138 staat: ‘U hebt in Uw getuigenissen gerechtigheid uitgevaardigd en grote trouw.’ Ze daalt vanuit de hemel neer, laten we dat nooit vergeten.

Vastheid zoeken

De vraag is waar wij onze vastheid zoeken? We kunnen ons bezighouden met vastgoed, maar dat is vastheid op aarde. Hoeveel je ook bezit, je moet het een keer nalaten. We leggen onze belangen vast in contracten, afspraken die zwart op wit staan. Vast is relatief, dat weten we heel goed. Op het woord van God kun je bouwen, daarmee kun je leven. De Heilige Geest leert ons dat. Dan zeggen we wat in vers 93 staat: ‘Ik zal Uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt U mij verlost.’ Het is eeuwig vast in de hemel, maar ook in mijn leven is er de vaste overtuiging. Voor eeuwig.

Ds. G.H. Kruijmer
Ds. G.H. Kruijmer