Waar bent u naar op zoek?

Gods zegen

ds. A.J. Mouw
Door: ds. A.J. Mouw
11-02-2021

En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God. Maar wee u, rijken (…). Lukas 6:20-26

De woorden vallen vaak in de kerk: ‘Gods zegen!’ Bij een bevestiging in het ambt, bij een doop, bij een trouwdienst. We bidden elkaar Gods zegen toe. Prachtig. Maar weten we eigenlijk wat we elkaar gunnen?

In Lukas 6 spreekt de Heere Jezus over discipelschap. Hij vertelt hoe je leven eruitziet als Gods Koninkrijk centraal komt te staan. En dan blijkt al gauw: vergeet maar hoe je dacht dat de wereld werkte. Met dat Jezus Koning wordt, gaat je wereld op z’n kop. Hij kijkt en doet zo anders.

Vier koppels

Dat blijkt wel als Hij ons Zijn versie van ‘Gods zegen’ geeft. Vier keer klinkt ‘Zalig ben je’. En vier keer ‘wee u’. Het rare is: Jezus noemt dingen zegen die wij vloek zouden noemen, en vloek wat wij vaak als Gods zegen ervaren. Heel nadrukkelijk zet Jezus ze tegenover elkaar, met vier koppels. Het eerste is armoede tegenover rijkdom. Als tweede: honger is zegen, verzadiging is vloek. Het derde: huilen is zegen, lachen is vloek. En het vierde koppel: smaad en slechte praat over jou is zegen, goedpraten over jou is vloek.

Jezus zegt dus: je bent in gevaar als je rijk bent, verzadigd, vrolijk en door mensen goedgekeurd. En je bent gezegend als je arm bent, honger hebt, huilt en om het Koninkrijk wordt afgekeurd. Laten we maar eerlijk zijn: dat is nou niet echt de zegen waar wij op zitten te wachten. Wij draaien dat in onze gedachten precies om. Rijkdom, genoeg hebben, blijdschap en goedkeuring ervaren we als Gods zegen, die we graag ontvangen. En die andere dingen zien we juist als dat waar God niets mee te maken heeft, waar je zo snel mogelijk weer uit moet zien te komen. Waarom gaat Jezus hier zó tegen de stroom in?

Lijden onder fijne dingen

Zou het kunnen dat de Heere Jezus weet hoe wij kunnen lijden onder alles wat we hebben en kunnen?

Dat klinkt vreemd, lijden onder fijne dingen. En toch gebeurt dat vaker dan je zou denken. Voorspoed, rijkdom, eten en drinken, goedkeuring van mensen, hoe vaak wordt dat niet een last waar ik onder gebukt ga?

Waar ik meer voor moet doen dan het me oplevert?

We noemen het wel zegen, we bidden er wel om, maar voelt het ook altijd zo? Of hebben we een plaatje in ons hoofd van hoe we ons leven willen hebben, maar telkens als we er iets van bereiken is het minder fijn en goed dan we dachten. Ondertussen kost het me veel meer dan ik er eigenlijk voor over heb. Hoe meer je hebt, hoe meer verantwoordelijkheid je voelt om er goed mee om te gaan. De zorg om het niet kwijt te raken, de moeite om het levenspatroon dat je bent gewend vol te kunnen houden.

Hoe vaak staat die last genieten van Gods Koninkrijk in de weg?

Dát is wat Jezus voor ogen heeft. Dat rijkdom ook echt een last kan worden. Dat momenten waarop je zegt: ‘het is goed zoals het nu is’ zo zeldzaam zijn.

Dat veel van onze vrolijkheid vaak zo oppervlakkig is. En dat goedkeuring van mensen vaak veel meer met je doet dan je wilt…

Bemoediging

En toch is dit gedeelte niet vooral een tik op onze vingers. Ik lees dit gedeelte vooral als een grote bemoediging. Gods overvloed en rijkdom staan klaarblijkelijk los van de omstandigheden waarin je leeft. Dan zijn ze ook voor iedereen verkrijgbaar. Als Gods zegen vooral te vinden is in rijkdom, gezondheid en lachen, wat blijft er dan over voor armen, zieken en hen die verdrietig zijn? Grijpen zij bij Gods zegen mis?

Jezus neemt ons mee naar een Koninkrijk dat is en zal zijn en dat je nooit meer kunt verliezen. Of je nou vandaag met tekorten leeft, of in overvloed. In Gods Koninkrijk is er altijd genoeg. Want voldoening ligt in God, en Hij zal er altijd zijn. Gods zegen ligt in genade en vrede, die in Jezus’ Naam tot me komt. Ze staat los van hoe mijn leven er nu uitziet of er morgen uit zal zien. Gezegend zijn staat los van mijn omstandigheden. Dat is bemoedigend. Omstandigheden wisselen, maar daardoorheen blijft Gods zegenende hand dan toch dichtbij.

Gods Koninkrijk werkt zo verrassend anders. De Heere Jezus nodigt ons uit: vind je voldoening in Gods zegen. In tekort waar jij nu bang voor bent, zul je Gods rijkdom ontmoeten. Juist als dat wat jij nu zegen noemt, zo tegenvalt.

ds. A.J. Mouw
ds. A.J. Mouw