Waar bent u naar op zoek?

Goed nieuws in de crisis

19-12-2011

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en...' Tijdens veel kerstfeestvieringen krijgen deze woorden uit Jesaja 9:5 de meeste aandacht. En vers 6 hangt er vaak maar een beetje bij. Jammer is dat, schrijft ds D. Jongeneel.

Hoeveel kinderen zullen vers vijf ooit eens hebben opgezegd? Op het kerstfeest van de zondagsschool. Of op het kerstfeest van de basisschool. En op hoeveel kerstfeestvieringen zal Jesaja 9:1-6 niet één van de schriftlezingen geweest zijn?

Maar de allerlaatste woorden worden nogal eens wat afgeraffeld. Of we zijn al druk bezig ons in de houding te zetten voor het volgende onderdeel van het kerstprogramma en horen die allerlaatste woorden eigenlijk niet eens meer. Jammer, want die laatste woorden van vers zes zijn bepaald niet de minste woorden van deze profetie.

In de klank van de oude, vertrouwde Statenvertaling klinkt het voor velen ongetwijfeld nog heel bekend: ‘De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.’ De klank van de herziening vraagt nog enige gewenning: ‘De na-ijver van de heere van de legermachten zal dit doen.’ Hoe dan ook: laat dat korte zinnetje gerust even doordringen. Het zou namelijk wel eens de belangrijkste woorden van deze profetie kunnen bevatten.