Waar bent u naar op zoek?

Goudse kerken helpen kwetsbare jongeren

07-08-2017

Jongeren die hulp nodig hebben om op zichzelf te gaan wonen, kunnen in Gouda begeleid wonen bij De Reling. Het is een door lokale kerken opgerichte woonproject voor zeven jongeren van 17 tot en met 24 jaar, meldt Emelia van de Voorde.

Een inspirerend en duurzaam voorbeeld van kerk zijn in een participatiesamenleving. Diakenen van Goudse kerken (hervormd, gereformeerd en christelijk gereformeerd) ontdekten ruim 25 jaar geleden dat er nauwelijks aanbod was voor kwetsbare jongeren die hulp nodig hebben om op zichzelf te gaan wonen. Deze groep viel tussen wal en schip. Met vereende krachten werden in 1991 in een grachtenpand kamers voor jongeren ingericht.

Op De Reling komen allerlei jongeren wonen, met of zonder geloofsachtergrond. Ze hebben dermate serieuze problemen dat professionele begeleiding nodig is. Daarom is Stichting De Reling een samenwerkingsrelatie aangegaan met de christelijke ambulante hulpverleners van Agathos. Zij bieden een luisterend oor, begeleiden jongeren bij hun taken en voeren mentorgesprekken met hun pupil. Verder zijn er gezamenlijke momenten, waaronder de maaltijd, waarbij de Bijbel wordt gelezen en wordt gebeden. Op deze momenten komen sommige nieuwe bewoners voor het eerst in aanraking met het Evangelie.

Samenwerking

Stichting de Reling heeft, naast samenwerking met diverse kerken en vrijwilligersorganisaties zoals Present, inmiddels een goede samenwerking met de burgerlijke gemeente.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 10 augustus 2017.