Waar bent u naar op zoek?

Gravamen van dr. M. Klaassen afgewezen

22-04-2022

Het gravamen dat dr. M. Klaassen, predikant van de hervormde gemeente van Arnemuiden, in oktober 2021 indiende bij de classis Delta, is afgewezen. Een gravamen is een bezwaar inzake het belijden van de kerk, dat met een beroep op de Heilige Schrift voorgelegd wordt aan het oordeel van de kerk. Het gravamen richtte zich onder meer op de mogelijkheid voor plaatselijke gemeenten om andere relaties dan die van man en vrouw te zegenen, alsook voor de ruimte om gebruik te maken van een liturgie voor het zegenen van transgenders. Na de afwijzing van het gravamen heeft de Gereformeerde Bond opnieuw uitgesproken met ds. Klaassen ervan overtuigd te zijn dat het belijdend spreken over het huwelijk geen randzaak is. Om die reden heeft het bestuur ds. Klaassen eind vorig jaar laten weten dat het zijn initiatief moedig vindt, de toonzetting van het gravamen waardig, het theologisch niveau goed. Omdat we ons geroepen weten binnen het geheel van de Protestantse Kerk, willen we het kerkelijk gesprek blijven voeren vanuit de overtuiging dat de liefde die de vervulling van de wet is, niet losstaat van Gods heilzame geboden. In een van de volgende nummers van De Waarheidsvriend komen we uitvoeriger op dit thema terug.