Waar bent u naar op zoek?

Grenzen aan ons kennen

26-02-2020

'En God zag dat het goed was' is een bijdrage aan een zoektocht die twee jaar geleden opnieuw in gang is gezet door 'En de aarde bracht voort' van prof. dr. Gijsbert van den Brink, schrijft dr. ir. C. Roos.

De evolutietheorie lijkt door Van den Brink aanvaard te zijn. Maar erkent hij de grenzen van ons kennen wel voldoende? De onderliggende vraag in En de aarde bracht voortis wat het voor het christelijke geloof zou betekenen als de evolutietheorie waar is. Met deze vraag houdt Van den Brink zich sinds ongeveer 2007 bezig.

Onthullend

En God zag dat het goed was begint met een inleiding van de drie redacteuren. Daarna volgen 24 hoofdstukken, elk met een eigen auteur. Op de hoofdstukken 1 en 3 na, respectievelijk van de historicus Flipse en de wiskundige Meester, zijn alle auteurs filosoof of theoloog. Ten slotte volgen een hoofdstuk waarin dr. Van den Brink op de voorgaande hoofdstukken reageert en een appendix waarin de bioloog Fransen alle argumenten in het voordeel van de evolutietheorie nog eens op een rij zet.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 27 februarii 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.