Waar bent u naar op zoek?

Groet aan de ledenvergadering

24-05-2017

Ds. K. van den Broeke bracht tijdens de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond als preses van de synode een groet over.

Voor mij is het de eerste keer dat ik een jaarvergadering van de Gereformeerde Bond bijwoon. Op het moment dat ik preses werd, was het spannend hoe het zou gaan in de samenwerking. Ik heb het zeer gewaardeerd dat, direct nadat ik gekozen was het hoofdbestuur aangaf dit moment niet te willen gebruiken om de discussie over de vrouw in het ambt te heropenen.

Op mijn beurt heb ik tijdens de eerste kennismaking met het hoofdbestuur aangegeven dat ik beschikbaar zou zijn als men een beroep op mij zou doen, maar dat ik mij niet op zou dringen. Ik ben blij dat het contact met het hoofdbestuur steeds open en hartelijk is geweest en dat ik hier vandaag sta, als preses voor de gehele kerk. Biddend om Gods nabijheid en dankbaar voor een breed samengesteld moderamen.

Spanningen

Die respectvolle omgang met elkaar verbeeldt voor mij de Protestantse Kerk als geheel. We zijn een brede kerk, gericht op het hele volk, waarin we weet hebben van verschillen. We komen samen omdat we ons door God geroepen weten, we hebben Schrift en belijdenis als basis voor ons samenzijn.

Op de gezamenlijke basis die we hebben, is het best spannend om het met elkaar uit te houden. De synode is gevraagd om het gesprek over het (in)zegenen van het huwelijk en van andere levensverbintenissen opnieuw te voeren. Juist als het om dit onderwerp gaat, weten we hoe groot de verschillen in onze kerk zijn en hoe ze tot spanningen leiden. Het gesprek hierover raakt aan de existentie en aan de geloofsovertuiging van mensen. Ik beschouw het als een groot goed van de huidige kerkorde dat we genoodzaakt zijn om het gesprek hierover op lokaal niveau te voeren, waar mensen elkaar ontmoeten voor het aangezicht van God.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van vrijdag 26 mei 2017.