Waar bent u naar op zoek?

Grondtalen

Dr. T.T.J. Pleizier
Door: Dr. T.T.J. Pleizier
11-05-2023

Kennis van de grondtalen is veel meer dan teksten kunnen vertalen

Het was haast gênant, tijdens de laatste synodevergadering van de Protestantse Kerk. De synode had wat vragen bij het rapport over de nieuwe profielen van werkers in de kerk. ‘Hoe zit het in de nieuwe voorstellen met de kennis van de grondtalen, het Hebreeuws en het Grieks?’, zo vroeg een synodelid. En het antwoord was: ‘Nou, ik heb eens bij een groep dominees gevraagd wie er bij de preekvoorbereiding eigenlijk Hebreeuws en Grieks leest…’ Snap je dan wel waarom de westerse kerk vanouds hechtte aan kunnen verstaan van de Schrift in de oorspronkelijke talen?

Natuurlijk is het zinnig om eens onderzoek te laten doen of en hoe predikanten in de wekelijkse preekvoorbereiding gebruikmaken van Grieks en Hebreeuws. Maar de discussie over de rol van de grondtalen in de opleiding van predikanten gaat wel een spaatje dieper dan wat de voorzitter van het college van bestuur van de CHE op Radio 1 te melden had: ‘Er is ook goede bijbelsoftware.’ Wat een armoede.

Het voelt wel wat vreemd dit te schrijven zo vlak voor Hemelvaart en Pinksteren. De Geest spreekt tenslotte alle talen. Het is goed dat de kerk nadenkt over ruimte voor verschillende werkers in de kerk, want de ten hemelgevaren Christus deelt allerlei gaven uit (Ef.4).

Zo zie ik trouwens ook theologie: als een geschenk áán en daarmee een roeping ván de kerk. Kennis van de grondtalen is veel meer dan teksten kunnen vertalen. Het is de grond onder het zelfstandig kunnen theologiseren. En die zelfstandigheid heb je nodig om dienaar van het Woord te zijn. Dat is niet elitair, maar heeft met een professie te maken. Als de protestantse synode niet oppast, raken we iets kwijt wat we nooit meer terugkrijgen.

Gelukkig staat of valt het Koninkrijk van God niet met een kerk die zichzelf in de voet schiet. Dan zou de kerk allang opgehouden hebben te bestaan. Dat brengt ons opnieuw bij hemelvaart. Want de wereldkerk is groter dan een paar Nederlandse theologieopleidingen of synoderapporten. Al hoop ik wel dat een volgend kerkelijk rapport iets meer kwaliteit heeft.

Dr. T.T.J. Pleizier
Dr. T.T.J. Pleizier