Waar bent u naar op zoek?

Groningen

Dr. T.T.J. Pleizier
Door: Dr. T.T.J. Pleizier
12-05-2022

Deo volente 1 september 2024 verhuist de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) van Amsterdam en Groningen naar één locatie in Utrecht. Vanaf dat moment bevindt de masteropleiding waar predikanten worden opgeleid, zich midden in het land, tussen vergelijkbare opleidingen: gereformeerd, rooms-katholiek en humanistiek. Dit is niet zo heel veel anders dan aan de VU in Amsterdam, waar allerlei seminaries zich onder één dak bevinden. Alle levensbeschouwelijke opleidingen in Nederland in Utrecht, op één kleine instelling na, die moedig standhoudt in Apeldoorn. De PThU naar Utrecht. Dat betekent: weg uit Amsterdam, maar vooral ook: weg uit Groningen. Afstanden van meer dan 150 km worden in ons kleine landje als enorm ervaren, zeker wanneer je in het Westen woont. In die zin is de Randstad veel provincialer dan de randen van het land: daar is men wel gewend om grote afstanden af te leggen, zo kan ik uit eigen ervaring zeggen. Ook de kerk in Stad en Ommeland betreurt het aanstaande vertrek van een groep studenten. Vermoedelijk zal hun afwezigheid in de kerken in Groningen meer gevoeld worden dan dat hun aanwezigheid zal worden opgemerkt in Utrecht. In Groningen werkte de PThU samen met de Rijksuniversiteit Groningen, ongeveer op de manier zoals de oude hervormde opleidingen in Utrecht en Leiden ooit samenwerkten met de faculteiten theologie. Een klassieke bacheloropleiding aan een Rijksuniversiteit, aangevuld met onderdelen vanuit de protestantse theologie. Dogmatiek en Praktische theologie hebben als confessionele vakken geen plaats aan een algemene universiteit en worden dus vanuit de PThU aangeboden. Het is de laatste klassieke constructie in Nederland. Daarom is het vooral goed nieuws dat de PThU voornemens is deze samenwerking met de Groningse bachelor te blijven voortzetten. Het bestuur van de PThU toont met deze keuze niet alleen historisch besef, maar ook visie op de theologie in Nederland: de laatste verbinding van protestantse theologie aan een Rijksuniversiteit blijft intact.

Deze blijvende samenwerking is ook een appèl aan protestants Nederland om zich te blijven verbinden aan het Noorden, waar kerk-zijn voortdurend opnieuw moet worden uitgevonden.

Dr. T.T.J. Pleizier
Dr. T.T.J. Pleizier