Waar bent u naar op zoek?

GZB, HGJB en IZB lanceren #daaromzijnwekerk

22-10-2020

De GZB, HGJB en IZB lanceren een initiatief om in lokale gemeenten het gesprek te stimuleren over kerk-zijn in deze tijd. Onder de naam #daaromzijnwekerk nodigen de drie organisaties kerkenraden, bijbelstudiegroepen en jongeren uit om via de website daaromzijnwekerk.nl, Facebook en Instagram hun ervaringen rond het thema te delen. De coronacrisis doorbreekt alle vanzelfsprekendheden; ook het reguliere kerkzijn. Naast verrassende missionair-diaconale initiatieven geeft de crisis aanleiding tot bezinning. Via een gezamenlijk platform bieden GZB, HGJB en IZB gemeenten themavideo’s en andere werkvormen aan. Op 31 oktober zullen ‘95 stellingen’ over kerk-zijn in deze tijd bekendgemaakt worden.