Waar bent u naar op zoek?

GZB: Ondersteun lokale kerken in hun missionaire roeping

22-08-2016

De ZZG (Zending van de Gereformeerde Gemeenten) kiest Cambodja als nieuw zendingsgebied. Het land is praktisch onbereikt en 96 procent van de bevolking is boeddhistisch. Zo zijn er nog talloze onbereikte volken, schrijft ds. J.P. Ouwehand.

Er wordt in het verslag in het Reformatorisch Dagblad gesproken over 6600 van de 16.000 volken in de wereld die nog onbereikt zijn met het Evangelie. De zendingstaak is nog onvoltooid.

Ook de GZB wilde samen met OMF (Overseas Missionary Fellowship, voorheen China Inland Mission) in Cambodja actief worden in de onbereikte gebieden, maar heeft op dit moment geen werkers in Cambodja.

Onbereikt

Over het begrip ‘onbereikt’ bestaat heel wat onduidelijkheid. Wanneer is iemand bereikt? Is dat wanneer iemand het Evangelie heeft gehoord, bijvoorbeeld door radioprogramma’s? Heeft hij/zij het gehoord als het geklonken heeft vanuit een katholieke, orthodoxe of pinkster achtergrond? Of alleen als mensen het Evangelie hebben gehoord met een voor ons verantwoorde inhoud? Is een bevolkingsgroep bereikt als ze het niet alleen gehoord hebben, maar het ook door meer of minder mensen wordt geloofd? Hoeveel dan? Wanneer tel je iemand als ‘gelovig’? Tellen leden van de grote kerken wel of niet mee? Sommigen zendingsstatistici spreken van vijf procent (van wie twee procent evangelische christenen) als maatstaf. Maar hoe zit dat met de spreiding, bekijk je het landelijk of per dorp? Betekent ‘bereikt’ dat er een kerk is, een Bijbel in de eigen taal, een theologische opleiding, etc.?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 26 augustus 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)