Waar bent u naar op zoek?

GZB presenteert nieuw beleidsplan

03-11-2022

De GZB heeft een nieuw beleidsplan presenteerd voor de periode tot 2026. De gekomende jaren richt de zendingsorganisatie zich op ‘groeien in verbinding’. Dit geldt in missionaire gemeenten, in partnerschappen met buitenlandse kerken, in levendige netwerken. Ze is daarbij gericht op uitzenden én ontvangen. De GZB wil ook Nederlandse gemeenten inspireren voor missionaire vernieuwing. De GZB kiest bewust niet voor een volledig nieuwe koers, maar voor doorbouwen op het voorgaande meerjarenbeleidsplan. In de komende beleidsperiode wil de GZB de bestaande samenwerkingen verdiepen en gemeenten wereldwijd verder met elkaar verbinden. Centraal daarin staan vijf strategische thema’s. Gebed is de grondtoon van het nieuwe beleidsplan. Dit begint dan ook met het Onze Vader, waarin bij iedere regel een aan het beleidsplan verbonden gebed is geformuleerd. Daarmee laat de GZB zien dat hij het werk in afhankelijkheid van God doet. ‘Beginnen met dit gebed is ook een belijdenis van vertrouwen en verwachting dat God, onze Vader, al Zijn beloften waarmaakt. Hij laat niet los wat Zijn hand is begonnen, maar brengt het tot voltooiing, waarbij Hij ons gebruikt in Zijn dienst.’