Waar bent u naar op zoek?

H. de Mots overleden

19-11-2020

In de leeftijd van 82 jaar is vorige week woensdag dhr. H. de Mots uit Putten overleden, ‘plotseling, maar op Gods tijd’, zoals zijn kinderen berichtten. Samen met zijn in 2018 overleden echtgenote heeft br. De Mots jarenlang veel voor de Gereformeerde Bond betekend. Zij coördineerden de zomerse kerkdiensten in het buitenland, zij verzorgden voor De Waarheidsvriend de verslagen van afscheids- en intredediensten, hielden het beroepingswerk bij. Als onze jaarvergadering gehouden werd, zette br. De Mots zich met anderen voor het goede verloop ervan in. Uit liefde voor de kerk waren ze tegelijk betrokken op het werk van andere hervormd-gereformeerde bonden. Aan deze dienst is nu een einde gekomen. Met de kinderen belijden we met Psalm 138 dat de Heere voor hun ouders Zijn werk voltooien zal, omdat Zijn goedertierenheid voor eeuwig is, omdat Hij het werk van Zijn handen niet loslaat. Hierin ligt ook in dagen van rouw en verdriet een diepe troost.