Waar bent u naar op zoek?

Haar pijlen troffen doel

20-11-2017

Hoewel we geen voorstander zijn van de vrouw in het ambt, kunnen vrouwen terdege ambtsdraagster zijn. Dat waren de vrouwen op de paasmorgen ook, toen ze de discipelen de blijde boodschap brachten ‘Jezus leeft’, stelt ds. M. van Kooten.

Je komt zulke vrouwen meer tegen. Soms is de naam van zulke vrouwen onbekend, zoals in de gemeente van Egbert van Meer, maar zijn zij wel van betekenis. 

Twijfel

Egbert van Meer (1891-1954) wordt in de pastorie te Meteren geboren. Zijn vader was dr. Bernardus van Meer (1866-1926) en zijn moeder was een zuster van de bekende ds. C.A. Lingbeek, die ooit het gezicht was van de Hervormd Gereformeerde Staatspartij. Vader Van Meer gaf leiding aan de Confessionele Vereniging. Hij was een man van voluit gereformeerde beginselen. Er ging ook iets van hem uit. Voor menigeen is hij tot zegen geworden. Zoon Egbert heeft daar in verschillende publicaties voorbeelden van gegeven.

Al vroeg leeft het verlangen bij Egbert om theologie te gaan studeren en vervolgens in de voetsporen van zijn vader te treden. Op de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij in 1910 wordt ingeschreven, raakt hij aan het twijfelen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 november 2017.