Waar bent u naar op zoek?

Handboek catechismus

21-05-2013

Vanwege het 450-jarig bestaan krijgt de Heidelbergse Catechismus dit jaar veel aandacht. In ‘Handboek Heidelbergse Catechismus' zingt een verscheidenheid aan auteurs een loflied op de Heidelberger. Soms klinkt een dissonant, aldus ds. J. Westland.

Een dergelijk handboek verscheen vijftig jaar geleden ook, toen de Heidelberger 400 jaar bestond.

Een handboek beoogt een overzicht te geven van de actuele stand van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van een bepaald item. Aan dat doel beantwoordt dit boek zeker, al vergt het wel de nodige kennis om daarover een definitief oordeel te kunnen vellen.

Het is een veelstemmig koor geworden van geleerden uit verschillende oorden van de wereld. De redactie alleen al bestaat uit een Amerikaan, een Duitse en een Nederlander. Op een Canadees en een Zuid-Afrikaan na, dekt deze drieslag ook de herkomst van medewerkers. Dat laat op zich al iets zien van de brede invloed die dit geloofsdocument heeft gehad en nog heeft. Wel zou je ook een vertegenwoordiger van Schotland verwachten, om niet te spreken van andere delen van de wereld waar het gereformeerde geloofsgoed wortel heeft geschoten.