Waar bent u naar op zoek?

Hanna de Jong doet promotieonderzoek naar diversiteit in orthodox-christelijk basisonderwijs

23-06-2022

Hanna de Jong-Markus promoveert DV op maandag 27 juni aan de PThU in Amsterdam op een onderzoek naar hoe leraren in orthodox-christelijke basisscholen omgaan met religieuze diversiteit. Omdat de aandacht voor burgerschapsonderwijs de afgelopen jaren is toegenomen, is volgens haar een belangrijke vraag hoe kinderen leren omgaan met mensen die anders zijn. Voor orthodox-christelijke scholen kan dat specifieke vragen oproepen omdat juist de eigen religieuze overtuiging en de eigen gemeenschap belangrijk zijn in de school. De Jong heeft daarom in haar onderzoek verkend hoe leraren zich als professional verhouden tot enerzijds de levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving en anderzijds de monoreligieuze kenmerken van de school, en wat dat kan betekenen voor de lerarenopleiding.

Het onderzoek van Hanna de Jong betreft een samenwerkingsproject van Driestar educatief en de PThU. Ze is verbonden aan Driestar hogeschool als docent in de educatieve masteropleidingen en als senior onderzoeker binnen het lectoraat Protestants godsdienstig vormingsonderwijs.