Waar bent u naar op zoek?

Heb je ooit genoeg berouw?

16-10-2018

Wat is wezenlijk voor de zekerheid van het geloof? Allereerst lijkt het me van niet te overschatten belang om te beginnen aan Gods kant, schrijft ds. D. Breure.

En God begint van Zijn kant met ons, gevallen zondaren zonder dat we dat (willen) weten, om te gaan in Zijn verbond en met Zijn nodiging. 

Dat wordt ook wel het aanbod van genade genoemd. Of, wat in diverse paragrafen van de Dordtse Leerregels voorkomt: het bevel van geloof en bekering. We mogen uitgaan van God, Die ons Zijn Zoon aanbiedt. Christus komt in het Woord tot ons. 

Gewillig

Daarbij is het van groot belang om ook het Woord te laten bepalen wat voor een Zaligmaker Hij is.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 18 oktober 2018.