Waar bent u naar op zoek?

Heeft de Messias wel vrede gebracht?

15-12-2014

De Messias komt en Kerst is daarmee een feest van vrede en veiligheid. Maar is dat wel zo? Ds. H.I. Methorst: Als je let op de geschiedenis van Israël en vandaag om je heen kijkt, vraag je je af: ‘Hoezo is Kerst een feest van vrede en veiligheid?’

In Micha 5 lezen we dat de Messias, die een Heerser zal zijn in Israël, de Israëlieten zal weiden in de kracht van de HEERE, dat zij veilig zullen wonen en dat Hij vrede zal zijn. Maar staan deze beloften uit Micha 5 niet op gespannen voet met de realiteit?

Bijna 800 jaar voor de komst van Jezus Christus profeteert Micha al: de Messias komt. We moeten niet denken dat de komst van de Messias op dat moment voor de hand lag, integendeel. De situatie in Israël was verre van rooskleurig. Om niet te zeggen bedreigend.

Micha, de profeet uit Moreset (in het zuiden van het Tweestammenrijk), kondigt het oordeel van de HEERE aan. En dat is heftig: Luister, volken, allemaal! Laat de Heere HEERE Getuige tegen u zijn (Mich.1:1). De HEERE komt vanwege hun zonden en overtredingen straffend en oordelend naar Zijn volk toe (Mich.1:5). De woorden van Micha liegen er niet om. De HEERE komt. Bedreigend en bestraffend, onontkoombaar. Alle zalvende woorden van valse profeten ten spijt.

Sion zal als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem zal een puinhoop worden (Mich.3:12). Israël zal tot in Babel komen (Mich.4:10). Het is bedreiging en vijandschap wat de klok slaat. Vrede en veiligheid zijn ver te zoeken.

Israël moet door het nulpunt. Uitgerekend daar begint God. Nee, niet in Jeruzalem, niet in Samaria, maar in Bethlehem. Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Dat is de belofte van God.

Het volledige artikel is te lezen in De Waarheidsvriend van 19 december 2014.