Waar bent u naar op zoek?

Heilig avondmaal staat ver van jongere af

22-09-2020

Bij catechisanten speelt het verlangen om deel te nemen aan het heilig avondmaal nauwelijks een rol om belijdenis te doen, merken dr. W.J. Dekker en ds. E. van den Noort. Marie Verheij vroeg hen welke invloed belijdenis doen op het geloof heeft.

Ds. Dekker: ‘Het avondmaal staat ver van hen af. Jongeren weten vaak niet zo goed wat het avondmaal betekent. Het is iets voor anderen. Wordt er thuis over gesproken, bijvoorbeeld in de week van de voorbereiding? Avondmaalsmijding kan op afstand zetten, maar een vanzelfsprekend avondmaal vieren óók.’

Ds. Van den Noort geeft aan dat bij sommigen het verlangen naar het avondmaal al uitgekristalliseerd is voordat ze belijdenis doen. ‘Maar bij anderen is het vaak niet helemaal helder hoe het zit rond het avondmaal. Ik merk bij hen twijfel en koudwatervrees. Hoor ik dan per se aan het avondmaal te gaan en wat als ik er moeite mee heb of er niet hoor? Tijdens de lessen over de sacramenten heb ik de waardevolste gesprekken, maar jammer genoeg komen de sacramenten pas op het eind van de methode aan bod. Die zouden veel eerder aan de orde moeten komen.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 24 september 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.