Waar bent u naar op zoek?

Heilige bezieling

13-06-2018

In deze bijdrage willen we stil staan bij het grote verhaal van de Heilige Geest, toen Hij werd uitgestort in de gemeente en wat Hij vervolgens deed, schrijft ds. P.J. den Admirant.

We laten ons daarbij leiden door het boek Handelingen en de brieven van Paulus. De Heilige Geest wil dit grote verhaal ook in ons leven uitwerken. 

Jezus beloofde in Handelingen 1 de kracht van de Heilige Geest om te getuigen van het heil dat in Hem te vinden is. De kracht van de Geest wordt zichtbaar in de vrijmoedigheid waarmee de apostelen spreken. In Handelingen 4:31 lezen wij: ‘Zij spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.’ Die vrijmoedigheid kunnen we de zichtbare buitenkant noemen van de zekerheid die diep in het hart leeft: Jezus is de Opgestane, Hij leeft! Die blijdschap en zekerheid geven vrijmoedigheid om te getuigen. Zo geeft de Geest ook vandaag vrijmoedigheid om van Christus te getuigen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 14 juni 2018.