Waar bent u naar op zoek?

Heilige Geest en de wet

21-05-2012

Waar de Pinkstergeest is, daar is vrijheid. Tegelijk is Pinksteren de vervulling van de oudtestamentische belofte dat God Zijn wet in het binnenste zal geven, schrijft ds. A. Jonker. Welke betekenis heeft de wet van God na Pinksteren?

Pinksteren mag niet los gezien worden van Pasen. Beide zijn oogstfeesten en beide zijn feesten van bevrijding. Pesach is het begin van de gersteoogst, Pinksteren het begin van de tarweoogst.

Door de zogenaamde Omertelling zijn ze aan elkaar verbonden. We tellen vanaf Pesach vijftig dagen tot het Wekenfeest. Het verbaast dus niet dat voor de christelijke jaartelling het Wekenfeest al Pinksteren (50ste) genoemd wordt.

Pesach en Pinksteren zijn beide feesten van bevrijding. Pesach is de ‘bevrijding van’, Pinksteren is ‘bevrijding tot’ en maakt duidelijk wat het doel is van de bevrijding. Op Pesach wordt gevierd dat God Zijn volk verlost heeft uit Egypte. Maar de verlossing van de slavernij heeft als doel dat het volk de Heere zal dienen op de berg Sinaï (Ex.3:12). Bevrijding tot de dienst aan de Heere.