Waar bent u naar op zoek?

Zwingli spoort ons aan om altijd eerst naar de Heilige Geest te luisteren

Helder en zeker

Dr. W.H.Th. Moehn
Door: Dr. W.H.Th. Moehn
Kerkgeschiedenis
27-10-2022

Bij Zwingli laat zich het moment van zijn wending tot het reformatorische geloof moeilijk precies vaststellen. Hij is een eigen weg gegaan en door het bestuderen van de Schrift tot het inzicht gekomen dat alleen door Christus er redding is.

Zijn eerste reformatorische geschrift verscheen vijfhonderd jaar geleden op 16 april 1522: Over het kiezen en de vrijheid van de spijzen. Hij laat daarin zien dat de vastengeboden berusten op menselijke inzettingen. Een aantal inwoners van Zürich breekt in de aanloop naar Pasen bewust met het vasten en eet toch vlees. Zwingli beroept zich op de vrijheid van een christen om al dan niet te vasten. In de kerk is er maar één autoriteit: het Woord van God, waaraan alles getoetst moet worden. Hij heeft ontdekt dat de uitleg die de inhoud van de Schrift vergeestelijkt, de praktische toepassing van de boodschap blokkeert. Het gaat om de eenvoudige uitleg van de woorden.

In hetzelfde jaar schrijft hij een boek over de onweerstaanbare kracht van Gods Woord, Over de helderheid en zekerheid van Gods Woord. Hier volgt een fragment uit dit boek.

Door de Vader getrokken

Wanneer je door God geroepen wordt, zeg je: ‘Hoe moet ik me voorbereiden, zodat ik vast en zeker Zijn genade ontvang?’ − Mijn antwoord luidt dan: Stel al je vertrouwen op de Heere Jezus Christus, dat wil zeggen: Wees ervan overtuigd dat Hij voor ons geleden heeft en in eeuwigheid onze verzoening bij God is (1 Joh.2:2). Zodra je dat gelooft, mag je van jezelf weten dat je door God getrokken bent.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 27 oktober 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. W.H.Th. Moehn
Dr. W.H.Th. Moehn

Is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU – vestiging Amsterdam).