Waar bent u naar op zoek?

Helder over God en mens

19-09-2017

De Gereformeerde Bond beroept zich op de Reformatie. Hoe hij dat doet, is echter niet zo duidelijk. Dit is namelijk nooit inhoudelijk vastgelegd, stelt ds. A.J. Mensink.

In de statuten vinden we geen afbakening van wat wel en niet tot die Reformatie behoort. Calvijn wel, Beza niet? 

En hoe zit het met de Nádere Reformatie en waar ligt de grens tussen die twee? Prof. De Reuver schreef in 2006 dat de honderdjarige Gereformeerde Bond nooit een eigen theologie heeft gehad, hooguit een overgeleverde. En van die overgeleverde theologie is Calvijn wel de grootste spreekbuis. ‘Als één uitspraak van Calvijn de theologie van de Gereformeerde Bond heeft gestempeld, dan is het wel de openingszin van de Institutie.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 september 2017.