Waar bent u naar op zoek?

Hem met eigen ogen zien

07-11-2017

In de tijd van de Reformatie was er nauwelijks strijd met de Rooms-Katholieke Kerk over de leer van de laatste dingen, de zogenoemde eschatologie, schrijft ds. J.A.W. Verhoeven.

Dat betekent niet dat de verwachting van Christus’ wederkomst niet zo van belang is. Integendeel! Het stempelt heel het leven van een christen. 

In de belijdenis van de kerk is de wederkomst de laatste in een reeks heilsfeiten. Christus heeft Zich vernederd in Zijn geboorte en Zijn sterven, maar Hij is verhoogd en verheerlijkt. Hij regeert aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader (HC, antw.50).

Pasen en Hemelvaart roepen om Zijn wederkomst. Ze garanderen die ook. Hij zál komen. Dat is een reëel gebeuren. De engelen zeggen: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’ (Hand.1:11) ‘Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben.’ (Openb.1:7) Hij komt ‘lichamelijk en zichtbaar (…) met grote heerlijkheid en majesteit, om Zich te openbaren als Rechter over levenden en doden.’ (NGB art.37) Christus leidt de geschiedenis naar een finale.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 november 2017 of download hier de gratis pdf.