Waar bent u naar op zoek?

Hendrik Stevens bevestigd als dovenpastor

13-07-2023

Op zondag 25 juni is Hendrik Stevens in de hervormde gemeente te Woerden bevestigd als ouderling/kerkelijk werker voor het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP). De bevestiging vond plaats in de Maranathakerk door ds. C.J. Overeem. Na de bevestiging hield Hendrik Stevens een preek in de Nederlandse Gebarentaal over 2 Korinthe 12:9a: ‘Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’ De horende mensen konden de preek volgen door middel van een stemtolk. Ds. Overeem sprak hem namens de algemene kerkenraad toe naar aanleiding van 1 Petrus 4:11, terwijl ds. J. Swager namens het IDP sprak. Deze noemde Psalm 90:17 als een gebed: ‘De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat.’

Hendrik Stevens is werkzaam als dovenpastor namens de Protestante Kerk in Nederland voor het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Hij is werkzaam in de regio Utrecht, Noord-Holland (inclusief Den Haag en Zoetermeer). Hij is zelf doof en draagt een gehoorimplantaat. Daarom is hij tweetalig, maar de Nederlandse Gebarentaal is zijn moedertaal. Tot zijn taken behoren het pastoraat onder doven en slechthorenden, het leiden van bijbelkringen, dovendiensten en speciale gezamenlijke diensten. Het is zijn roeping om het Evangelie te vertolken in de Gebarentaal en bruggen te bouwen tussen de doven en de lokale kerken. Meer info via doofenkerk.nl.