Waar bent u naar op zoek?

Herbergmiddag over adventsliederen van Willem Barnard

11-11-2021

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek belegt op 2 december DV een Herbergmiddag voor predikanten en voorgangers. Het thema is ‘Zingenderwijs geloven. Met Willem Barnard advent in’. Barnard, een van de bekendste kerklieddichters in Nederland, was in de jaren vijftig van de vorige eeuw regelmatig met collega-dichters een aantal weken op de Pietersberg in Ooster-beek. Nu, zeventig jaar later, zullen neerlandica Gerda van de Haar en theoloog Wouter van Voorst op deze historische plaats een aantal adventsliederen van hem toelichten. André van Vliet zorgt met enkele andere musici voor de verklanking van deze liederen. De Herbergmiddag is van 14.30 tot 16.30 uur in de Herberg en kost € 15. Opgave via: koetshuis@pdcdeherberg.nl.