Waar bent u naar op zoek?

Hervormd-gereformeerde opvoedingsidealen

26-08-2013

Welke opvoedingsidealen hebben en hadden hervormd-gereformeerden? Het kan interessant zijn om hun opvoedingsopvattingen onder de loep te nemen. Mirjam Hofman onderzoekt publicaties tussen 1970 en 2000.

Jac. Kattenberg publiceert in 1977 het Pedagogisch vademecum, een boek dat allerlei praktische thema’s op het terrein van de opvoeding bespreekt. In hetzelfde jaar verschijnt onder redactie van J. van der Graaf en I.A. Kole de bundel Het gezin vandaag en morgen. Hervormd-gereformeerde auteurs werken voor deze uitgave samen met auteurs uit andere delen van de gereformeerde gezindte.

Ook de bundel Christelijk gezinsleven uit 1990 is geschreven door auteurs uit verschillende delen van de gereformeerde gezindte. De redactie van deze bundel wordt gevoerd door ds. J. van Amstel, dr. J. Hoek, dr. R. Seldenrijk en prof.dr. W.H. Velema. Diverse auteurs werken zowel mee aan de bundel uit 1977 als aan die uit 1990. De auteurssamenstelling is in 1990 breder dan in 1977, waardoor het aandeel van hervormd-gereformeerde auteurs relatief afneemt. Ook zijn bij de tweede bundel wat minder predikanten en wat meer professionals uit de pedagogische sector betrokken. Een duidelijke overeenkomst tussen beide bundels is de gerichtheid op het gezin als geheel. Het aangaan van een huwelijk en het krijgen van kinderen worden direct aan elkaar gekoppeld.

Als het gaat om de bezinning op opvoeding, laat ook de HGJB zich in deze jaren niet onbetuigd.