Waar bent u naar op zoek?

Hervormd Gouda start kring voor twijfelaars

31-03-2014

Drie keer zijn we in Gouda op zondagavond nu bij elkaar geweest na de oproep uitnodiging in de zondagsbrief. Er startte in onze orthodoxe gemeente een kring voor ‘twijfelaars', schrijft Bert Wiltink..

Voor ‘verzekerden’ is er genoeg in de gemeente, maar bij de achterdeur van de kerk is er minder keus. De ene deelnemer was gelijk enthousiast, de ander had een duwtje nodig een derde kijkt eerst de kat uit de boom. Eén stel was voor het eerst in de Sint-Jan, nog wat weifelend en onwennig en ze zagen de uitnodiging op de zondagsbrief bijna als leiding.

Tot nu toe kwamen er maximaal acht mensen: twee jonge stellen en vier anderen. Daarbuiten zijn er nog enkelen die steeds ‘van plan zijn’ om te komen, maar die kennelijk ook daarover twijfelen. Stuk voor stuk zijn het binnenkerkelijke twijfelaars. Mensen die volop kerkelijk zijn opgevoed maar vooral door allerlei levenservaringen en teleurstellingen geen gevoel meer hebben bij geloof, kerk en God. Toch durven of kunnen ze er geen definitieve streep onder zetten. Soms zit je dan ineens in een opvoedingssituatie en moet je tegenover je kinderen soms meer geloven dan je eigenlijk in huis hebt.
Op een gewone bijbelkring voelen ze zich niet thuis; met hun vragen willen ze anderen niet belasten. Mogen hun vragen eigenlijk wel gesteld worden? En op een Alphakring horen ze zeker niet thuis; ze komen niet ‘van buiten’. Juist omdat ze al zoveel weten over de Bijbel en over het geloof zijn juist de problemen ontstaan.