Waar bent u naar op zoek?

Dirk Ligtermoet haalt mooie én onthutsende dingen uit de geschiedenis naar boven

Hervormd Ouderkerk

Ds. M. van Kooten
Door: Ds. M. van Kooten
17-11-2022

Van historicus Dirk Ligtermoet, die werkzaam is bij een adviesbureau in duurzame mobiliteit, is een lijvig boek verschenen getiteld 'De lange geschiedenis van Hervormd Ouderkerk aan den IJssel' met als ondertitel 'Rechtzinnig en bevindelijk van Lageweg tot Krimpen'.

De auteur, die in Ouderkerk geboren en getogen is, geeft toe dat hij niet theologisch geschoold is en in het slotwoord van het 624 bladzijden tellende boek geeft hij ook aan van de gemeente en de gereformeerde gezindte vervreemd te zijn geraakt. Desondanks heeft Ligtermoet grondig onderzoek gedaan naar de Ouderkerkse kerkgeschiedenis.

Deze historiebeschrijving betreft ook kerkelijk Krimpen aan den IJssel, dat tot 1862 bij Ouderkerk aan den IJssel behoorde. Binnen de Ouderkerkse kerkenraad werd rekening gehouden met een evenredige vertegenwoordiging, terwijl de heer van Krimpen financieel in gelijke verhouding bijdroeg in de kosten van de ‘moederkerk’.

Vincent

Inleidend merkt de schrijver op dat Ouderkerk een heerlijkheid was onder de heren Van der Lek en in 1342 in handen kwam van de familie Van Nassau. Van 1723 tot 1749 was de heerlijkheid eigendom van Floris Camper, een vermogend predikant te Oost-Indië, die Ouderkerk voor 10.000 gulden kocht. Deze was bevriend met de bekende christen-arts Boerhaave en ligt begraven in de Pieterskerk te Leiden. Na zijn dood kwam de plaats weer jarenlang aan de Nassaus.

Ligtermoet begint de historiebeschrijving met de voorreformatorische tijd en merkt op dat het feit dat de kerk gewijd is aan de heilige Vincent reden kan zijn dat er in Ouderkerk en Krimpen tot de dag van vandaag nogal wat mensen de naam Vincent of Cent dragen.

Vele predikanten en ambtsdragers komen voorbij vanaf 1579. Daarbij komen mooie, maar ook onthutsende dingen aan het licht, zoals over de tweede predikant, Albert Schagen, die in 1585 enige tijd Ouderkerk diende. Hij drong zich brutaalweg in diverse gemeenten als predikant op en werd door de synode ‘gantsch onbequaem bevonden’ en een ‘schandtvlecke’ voor de kerk genoemd.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 17 november 2022. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. M. van Kooten
Ds. M. van Kooten

is predikant van de hervormde gemeente te Elspeet.