Waar bent u naar op zoek?

Hervormde gemeente Barendrecht neemt afscheid van fam. Floor

30-09-2021

Op zondagmiddag 19 september nam de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard in Barendrecht in de Immanuëlkerk afscheid van haar predikantsgezin, de familie Floor. Op 14 april 2021 overleed ds. A.A. Floor na een ernstige ziekte in de leeftijd van 65 jaar. Op zondag 19 september zou hij afscheid hebben genomen en met emeritaat zijn gegaan. Dit was al ruim vooraf gepland, maar zoals de gastpredikant op zondagmorgen al benoemde ‘de predikant werd eerder tot hoger emeritaat geroepen’. De kerkenraad organiseerde op deze zondag een herdenkingsdienst om niet zomaar aan deze datum voorbij te gaan. De helft van de gemeenteleden kon de dienst bijwonen, samen met de familie Floor. Ook de rest van de gemeente kon na de dienst de familie Floor groeten.

Ds. D.C. Floor uit Ede, broer van ds. Alberthus Adrianus (Albert) Floor, leidde de dienst. De tekst voor de prediking was Hebreeën 13:7: ‘Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na.’ Twee kleinzoons verzorgden de schriftlezing. Ds. D.C. Floor benoemde het: ‘Op deze plaats zou op dit moment mijn broer hebben gestaan. Wellicht zou hij een andere tekst hebben gekozen. Maar ik mag u nu herinneren aan de woorden die mijn broer gesproken heeft en zijn liefde tot zijn Heiland. Al jong werd hij tot de dienst van God getrokken, zijn moeder was daar al biddend mee bezig. Bij ons thuis werden altijd de twee wegen genoemd. Zo mocht hij dat ook in Barendrecht verkondigen. Het gaat hierbij niet om de predikant, maar om het Woord, dat de dienaar gepredikt mag hebben. Let op de uitkomst van hun wandel. Wat is de uitkomst van uw levenswandel?’

Na de dienst werd om beurten gezongen uit Weerklank 441. De gemeente zong ‘Heer, wijs mij U weg’. De kerkenraad zong ‘Heer, leer mij Uw weg’. De familie Floor zong ‘Heer, leer mij Uw wil’ en ten slotte de gemeente ‘Heer, toon mij Uw plan’. Ook Psalm 150:1 en 3 werd gezongen, waarbij ds. D.C. Floor wees op de verbinding en de lof uit de slotregels van vers 1: ‘Voor Zijn troon (de triomferende kerk) en hier beneden (de strijdende kerk)’.

Er volgden toespraken door de voorzitter van de kerkenraad, M. Wisse, vervolgens door mevrouw Christina Floor en ten slotte door Jeroen van Nierop namens de jeugd. Mevrouw Floor is verhuisd naar Genemuiden, nabij de laatste rustplaats van haar man. De hervormde wijkgemeente heeft tot aan deze herdenkingsdienst een rouwperiode gemarkeerd en ziet na een bewogen periode nu uit naar een andere herder en leraar.