Waar bent u naar op zoek?

Hervormde gemeente in Emmeloord geïnstitueerd

10-11-2022

In Emmeloord is naast de protestantse gemeente een zelfstandige hervormde gemeente geïnstitueerd. De nieuwe gemeente telt circa 110 leden uit Emmeloord en omgeving. Zij komt ’s zondags samen in de gereformeerde basisschool De Planthof in Emmeloord.

Op 16 oktober werden zes ambtsdragers bevestigd. In deze dienst ging ds. E.J. Terpstra uit Bunschoten voor. De tekst voor de preek was Efeze 4:8. In de preek stond de zegen van Christus’ hemelvaart centraal. Ds. Terpstra stond stil bij 1) gevangenen, 2) gaven en 3) gemeenteopbouw. Hij sprak onder andere over de taken en verantwoordelijkheden van ambtsdragers en gemeenteleden (‘elkaar dienen in liefde’).

Het eerste deel van de dienst stond onder verantwoordelijkheid van hervormde gemeente De Ark te Urk. Na de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers nam de nieuwe kerkenraad de verantwoordelijkheid over. Mw. Janny Bunschoten sprak namens de classis Overijssel-Flevoland en Jelle Schenk sprak een dankwoord namens de nieuwe kerkenraad

De nieuwe gemeente wil een gemeente zijn die zich baseert op de klassieke geloofsbelijdenissen, een geloofsbeleving waarvoor als gevolg van diverse reorganisaties in Emmeloord te weinig ruimte overbleef. Onder leiding van een initiatiefgroep zijn er sinds september 2019 diensten in De Planthof gehouden, als hervormde gemeente Emmeloord in oprichting.

De hervormde gemeente wil een thuis zijn voor drie stromingen binnen de Protestantse Kerk: de confessionele richting, de Gereformeerde Bond en de meer evangelische stroming. Die verscheidenheid komt onder andere tot uiting in de liederenkeuze in de ochtenddienst. De avonddienst heeft een traditioneler karakter met alleen psalmen in de berijming van 1773. Totdat een predikant is bevestigd, zal ds. J. Mulderij uit Wezep pastorale bijstand verlenen.