Waar bent u naar op zoek?

Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard in Soest wordt opgeheven

26-08-2021

De hervormde wijkgemeente van bijzonde-re aard te Soest wordt op 1 oktober opgeheven. De laatste kerkdienst zal DV op zondag 26 september in de Johanneskerk plaatshebben. De reden voor de opheffing ligt in het niet meer kunnen voorzien in de ambten en in een tekort aan financiën. De wijkgemeente neemt binnen de protestantse gemeente van Soest een plaats in als hervormde wijkgemeente die zich rekent tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. De kerkenraad wordt ondersteund door enkele ambtsdragers en gemeenteleden van elders. Ds. P. Vermaat uit Veenendaal verleent bijstand in het pastoraat.

De wijkgemeente maakt vanaf 2008 gebruik van de Johanneskerk aan de Willaerstraat. Dit gebouw is, nadat de rooms-katholieke parochie het verliet, eigendom geworden van de burgerlijke gemeente Soest. Twee jaar geleden, in 2019, heeft de gemeente een doorstart gemaakt. Eerder dat jaar gaven twee kerkenraadsleden aan te stoppen. Toen werden toch weer nieuwe ambtsdragers gevonden. Het is nog onbekend waar de gemeenteleden na de opheffing hun kerkelijk onderdak vinden. Dat zou kunnen zijn in Lage Vuursche, Baarn of Amersfoort.

De gemeente van Soest komt voort uit een evangelisatie, die overging de buitengewone wijkgemeente Ichthuskerk. Tussen 1947 en 2004 werd de gemeente gediend door ds. M. Verkerk, ds. J. Fokkema, ds. J. Smit, ds. P.H. van Harten, ds. J.H. Gijsbertsen en ds. R. van Kooten. Tijdens de ambtsperiode van ds. Van Kooten ging het grootste deel van de gemeente in 2004 over naar de Hersteld Hervormde Kerk. De laatste predikant van de gemeente was ds. C. van Sliedregt, die de gemeente van 2010 tot 2015 in deeltijd diende.