Waar bent u naar op zoek?

Het ambt in nieuwe werkplekken

25-07-2019

Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland las ik dat onlangs aan de synode is toegezegd dat een werkgroep van deskundigen zich gaat bezinnen op het ambt in de Protestantse Kerk en een ambtsvisie gaat schrijven, vertelt dr. P. van den Heuvel.

De woorden van de Prediker drongen zich daarbij onweerstaanbaar aan mij op:

Wat er geweest is, dat zal er weer zijn.

Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.

Er is niets nieuws onder de zon.

Is er iets waarvan men kan zeggen:

Kijk eens, dat is nieuw?

In de eeuwen die voor ons geweest zijn,

is het er al geweest.

(Pred.1:9,10) 

Er heerst in de synode kennelijk een groot optimisme, want over de voortgang zal al in november worden gerapporteerd.

De aanleiding voor de bezinning is de discussie over de ambten in de zogenoemde nieuwe werkplekken. De meerderheid vindt dat ouderlingen en diakenen daar niet nodig zijn, ook predikanten worden als minder noodzakelijk ervaren. Daarbij ligt ook de vraag op tafel wie de sacramenten mogen bedienen. Wat betreft de doop leeft overwegend de opvatting dat de doopbevoegdheid niet exclusief aan de predikant moet worden gekoppeld.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 8 augustus 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.