Waar bent u naar op zoek?

Het ambtsgeheim: horen, zien en… zwijgen

20-03-2019

Ambtenaren, overheidsfunctionarissen, artsen, priesters, predikanten, advocaten… ze hebben allemaal een geheimhoudingsplicht, waarbij het gaat om vertrouwelijke informatie die je krijgt uit hoofde van functie en beroep, schrijft ds. J. Belder.

Hoe ver reikt dat beroepsgeheim, dienstgeheim, biechtgeheim? 

In december 2018 veroordeelde een Belgische rechtbank een priester tot een maand gevangenisstraf en een symbolische boete vanwege ernstig plichtsverzuim. De geestelijke had geen actie ondernomen nadat een zwaar depressieve man hem in diep vertrouwen zijn plan tot zelfdoding had verteld, onder beding er met niemand over te spreken. De priester beriep zich op zijn geheimhoudingsplicht. De rechter oordeelde anders en vond zelfs ‘het biechtgeheim geenszins absoluut’.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 maart 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.