Waar bent u naar op zoek?

De eindtijd in het bijbelboek Openbaring (1, vijanden)

Het beest is ook nu actief

Ds. A.H. van Mourik
Door: Ds. A.H. van Mourik
Bijbelboek
03-10-2023

In de eindtijd gaat het er heftig aan toe. Allerlei vijanden van God en van Zijn Gezalfde (Ps.2) staan tegen de kerk op. We gaan nu preciezer kijken naar een aantal belangrijke vijanden die in het bijbelboek Openbaring naar voren komen. Het zijn tegenstanders die ook wij hebben te weerstaan.

Het jaarthema van de Gereformeerde Bond is: ‘Zie, Hij komt’. Het boek Openbaring lijkt daar helemaal bij te passen. Dat is echter maar ten dele waar. Openbaring spreekt zeker over Jezus’ komst, maar meer nog over de tijd daarvoor, de eindtijd. Die eindtijd is voor de eerste lezers geen tijd die aanstaande is, maar een tijd waar ze middenin zitten.

Aan het begin van het boek Openbaring zijn (de bekende) brieven aan zeven gemeenten te vinden. Elke gemeente is weer anders, maar elke gemeente wordt aangespoord om staande te blijven in de eindtijd. Tegen elke gemeente wordt gezegd: ‘Wie overwint…’ Het gaat er heftig aan toe.

Oorlog

In Openbaring 12 wordt een draak beschreven. Deze draak is een beeld voor de satan (vs.9). Hij strijdt met een vrouw met een Kind, Jezus. De draak staat klaar om het Kind te verslinden wanneer Het geboren wordt. Hij rekent echter buiten de macht van God. Het Kind wordt weggerukt naar Gods troon. De draak laat het er niet bij zitten. Hij begint een oorlog in de hemel om zo Gods plannen alsnog te dwarsbomen. De tegenstand is echter te groot. De draak wordt uit de hemel geworpen en kan er niet meer komen (zoals eerder wel, denk aan het bijbelboek Job). In de hemel is de draak niet meer welkom, maar op de aarde heeft hij nog wel macht. Wetend dat hij nog weinig tijd heeft, begint hij een strijd met de vrouw, de gemeente.

Als gemeente hebben we te strijden met deze draak. Het kan zijn dat we eigenlijk niet met de satan rekenen. Dan moeten de oogkleppen af. Hij is terdege bezig! Dat hoeft ons gelukkig niet angstig te maken. De draak is een verslagen vijand. Hij heeft verloren in zijn strijd met het Kind. De Heere Jezus heeft laten zien sterker te zijn dan hem, door wat Hij deed in kruis en opstanding. Door het geloof mogen we zingen: ‘Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig!’

Eerste beest

De draak is een onzichtbare vijand, hij werkt achter de schermen. In Openbaring 13:1-10 is een beest te zien die door de draak kracht en macht krijgt. Hij is de zichtbare gestalte waardoor de draak werkt. Het beest lijkt op een panter, heeft de poten van een beer en de muil van een leeuw. Die beschrijving lijkt op die van de vier beesten die genoemd worden in Daniël 7. Zij staan in dat gedeelte voor vier wereldrijken, rijken die beestachtig zijn. Hierdoor wordt duidelijk dat bij het beest in Openbaring gedacht mag worden aan een overheid. Welke overheid?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 5 oktober 2023. Neem een jaarabonnement(€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actieen lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. A.H. van Mourik
Ds. A.H. van Mourik

is predikant van de hervormde gemeente te Kamperveen.