Waar bent u naar op zoek?

Paulus’ brieven aan de Thessalonicenzen (1)

Het begon zo bemoedigend

Ds. M. van Leeuwen
Door: Ds. M. van Leeuwen
Jaarthema 2023: Zie, Hij komt
22-08-2023

Paulus spoort in 1 Thessalonicenzen 4 en 5 de gemeenteleden aan tot heilig leven in het licht van Christus’ naderende komst. Reden genoeg om in het kader van het jaarthema ‘Zie, Hij komt’ de centrale boodschap van de twee brieven aan de gemeente in Thessalonica voor het voetlicht te halen.

In onze voorstelling komen de evangeliën en Handelingen voor de brieven van Paulus, Jakobus, Petrus en Johannes. Vanuit onze ‘kindervoorstelling’ dat de discipelen ongeveer met pen en blocnote de woorden uit Jezus’ mond en Zijn wonderen en tekenen hebben opgeschreven, is het moeilijk voor te stellen dat we met de eerste en tweede Thessalonicenzenbrief mogelijk met de oudste geschriften van het Nieuwe Testament te maken hebben. Misschien is de Galatenbrief nog eerder geschreven.

Blijdschap over de gemeente

Met een datering van ongeveer 50, misschien 51 na Christus voor de brieven aan de christelijke gemeente in Thessalonica worden we ons bewust van een paar dingen.

Het is dan bijna twintig jaar na de kruisiging en verrijzenis (en niet te vergeten hemelvaart) van onze Heere Jezus Christus. ‘De Schriften’ verwijzen al die tijd naar de boeken die wij kennen als het Oude Testament: de Wet, de Profeten en de Psalmen/Geschriften. Alles wat er gebeurd is met Jezus, is voor zover bekend nog niet op schrift gesteld. Heeft dit ook te maken met de verwachting dat Hij spoedig komt?

Ook Paulus, die een korte tijd na Pinksteren tot een ingrijpende verandering van inzicht kwam na de ontmoeting met Jezus Zelf, is dus niet meteen op reis gegaan. De brieven aan de gemeente in Thessalonica schreef hij bij het vervolg van zijn tweede zendingsreis, kort na het stichten van de gemeente. Stichten is wellicht een te groot woord. Paulus arbeidde slechts enkele weken (drie sabbatten) in Thessalonica en voor hij tot ‘stichten’ kon overgaan, moest hij heimelijk vertrekken.

Het is diepe verwondering en blijdschap over deze gemeente die je proeft in zijn brieven. De man die er zo vaak mee worstelde dat zijn werk ‘tevergeefs’ zou zijn geweest, mocht bij de terugkeer van mededienstknecht Timotheüs merken dat de verrezen Christus Zelf deze gemeente had gesticht en daarvoor zijn korte bediening in grote verdrukking had willen gebruiken. Dit was een meer dan welkome bemoediging voor deze dienaar van Jezus Christus.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 24 augustus 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. M. van Leeuwen
Ds. M. van Leeuwen

is predikant van de hervormde gemeente te Hierden (wijk Dorp).