Waar bent u naar op zoek?

Het echte pionieren

09-06-2020

De woorden ‘Jullie zullen Mijn getuigen zijn’ vormen een doorgaand motief in het boek Handelingen. Bijzonder is dat Jezus concentrische cirkels aangeeft, stelt dr. J.A. van den Berg.

Jeruzalem is het centrum en van daaruit gaat het naar steeds nieuwe streken en daarmee nieuwe culturen. 

Handelingen laat zich lezen als het boek dat vertelt over het overgaan van bijna niet te passeren grenzen.

Afgelopen najaar heeft de Protestantste Kerk onderzoek laten uitvoeren naar de impact die pionieren heeft op de levens van mensen. Uit de pioniersplekken die langer bestaan, zijn willekeurig twaalf plekken gekozen. Op elke locatie zijn met enkele nieuwe toetreders gesprekken gevoerd. 

Christelijke opvoeding

Eén aspect van dat onderzoek trok in het bijzonder mijn aandacht: van 42 geïnterviewden bleken er 35 ergens in hun leven een vorm van christelijke opvoeding te hebben gehad. Van de zeven voor wie dat niet gold, hadden er drie een moslimachtergrond.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 11 juni 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.