Waar bent u naar op zoek?

Het eigene van de profetie

23-02-2021

De profeten in het Oude Testament richtten zich allereerst tot hun tijdgenoten. Het is nodig om ons dat te realiseren, om de bedoeling en zeggingskracht van hun woorden te verstaan, stelt dr. A.J. van den Herik.

Een voorbeeld hiervan vinden we in de beroemde profetie van Micha over Bethlehem als geboorteplaats van de komende Heilskoning. Na de bekende woorden over Bethlehem in Micha 5:1-3 spreekt vers 4-8 over Assur (Assyrië) dat als gevolg van deze geboorte verwoest zal worden. Zo kan er immers pas vrede komen. 

Symbolisch

Het is duidelijk dat Assur hier symbolische waarde heeft. Het gaat niet zozeer om het concrete, historische Assyrië, maar om de macht van het kwaad dat in de Assyrische wereldheerschappij zichtbaar wordt. Voor de Israëlieten in Micha’s dagen was Assyrië hét symbool van het kwaad. Maar dat betekent natuurlijk niet dat dit kwaad ook niet in andere gestalten voor kan komen. Niemand van ons denkt met Kerst (wanneer Micha 5 klinkt) aan de overwinning op Assyrië – dat land bestaat zelfs niet meer! – maar wel aan de overwinning op de duivel en zijn rijk.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 25 februari 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.