Waar bent u naar op zoek?

Dr. Gert van den Brink blijft zich tegen hypercalvinisme keren

Het Evangelie als redmiddel

Ds. A. de Lange
Door: Ds. A. de Lange
Boekbespreking
29-01-2024

Met zijn boek 'Hyperdordt. Belijden zonder te geloven' wil dr. Gert van den Brink nog eens duidelijk onderstrepen dat het Evangelie het redmiddel is voor bevindelijk-gereformeerden. Wie honger heeft naar het Evangelie, krijgt in deze uitgave het Evangelie telkens weer overvloedig opgedist.

Hyperdordt is een vervolg. Het begon met een lezing die dr. G.A. van den Brink in 2022 hield voor ‘Geloofstoerusting’, getiteld ‘Het Evangelie zonder kleine lettertjes’. Daarin probeerde hij zijn hoorders te helpen door de praktijk van het hypercalvinisme aan te wijzen in aanzienlijke delen van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Hersteld Hervormde Kerk.

Het hypercalvinisme is, kortgezegd, de opvatting dat mensen alleen mogen worden opgeroepen om te doen waartoe ze in staat zijn. Onbekeerde mensen zijn niet in staat om te geloven of zich te bekeren, want ze missen de wedergeboorte. Alleen bekeerde mensen mogen geloven, want alleen zij zijn daartoe in staat. Van den Brink wil duidelijk maken dat het Evangelie daarentegen een onvoorwaardelijke oproep en uitnodiging aan elke zondaar is om op Jezus te zien en te komen tot de zaligheid. De genade die nodig is om te komen, mag ontvangen worden van de roepende God, Die geeft wat Hij vraagt en Zelf door Zijn Woord en Geest het geloof werkt, waartoe Hij roept. 

Misvorming

Na veel positieve maar ook veel negatieve reacties verscheen in 2023 Dordt zoals je Dordt niet kende. Daarin verdedigde ds. Van den Brink het aanbod van genade aan de hand van de Dordtse Leerregels (DL). Ook dat boek leverde heel wat kritische reacties op. In zijn jongste publicatie onderzoekt hij wat er in de kritische reacties gebeurt.

Er blijkt nogal eens sprake te zijn van ‘Hyperdordt’, een eenzijdige interpretatie van de Dordtse Leerregels en van de herontdekking van de Reformatie: ‘een misvormde en verkeerde interpretatie van de Dordtse Leerregels, waardoor het onvoorwaardelijke aanbod van genade niet klinkt, de eenheid van geloof en levendmaking wordt doorbroken, de geloofszekerheid praktisch geen rol meer speelt en een specifieke visie op de plaats van de wet de theologische balans van de Dordtse Leerregels verstoort’. Van den Brink ziet dit als een ‘belijden zonder te geloven’, wat ook de ondertitel van zijn boek is.

In Hyperdordt gaat ds. Van den Brink op diverse reacties in. Openlijk, kundig, man en paard noemend signaleert hij telkens weer wat er in de reacties gebeurt: er wordt snel op de persoon gespeeld, bijzaken worden breed uitgemeten en op de hoofdzaak wordt nauwelijks ingegaan. Van den Brink voelt zich duidelijk niet gehoord en erkend. Maar hij houdt vol.

Luther

Ondertussen passeren er tal van belangrijke onderwerpen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 1 februari 2024. Neem een jaarabonnement(€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. A. de Lange
Ds. A. de Lange

is predikant van de hervormde gemeente te Nieuw-Lekkerland.