Waar bent u naar op zoek?

Het geheim geopenbaard

01-08-2016

Paulus is een dienaar van het Evangelie (Kol. 1:23). Zijn werkgebied onder de volken heeft hij van God gekregen. Het bracht hem wel de nodige moeite, concludeert drs. J. Westland.

In het boek Handelingen lezen we erover (o.a. in 9:23vv; 13:50; 14:5,19; 16:19vv) en in zijn brieven spreekt hij er zelf over (bijv. in 1 Kor.4:9-13; 2 Kor.6:4-10; 2 Kor.11:23-27). Hij schrijft de brief aan de Kolossenzen vanuit de gevangenis.

Verdrukkingen

Toch verheugt hij zich in wat hem overkomt. Hij lijdt daarin immers de resten van Christus’ lijden. Diens lijden aan het kruis ter verzoening was helemaal genoeg (1:20-22). Maar de eindtijd, die daarmee is ingezet (Hand.2:17), duurt nog wel voort. Het is de tijd van de laatste stuiptrekkingen van de boze machten (Ef.6:12), de tijd van barensweeën (Rom.8:22).

Wie Christus volgt en dient, zoals Paulus, krijgt daar gevoelig mee te maken. Het hoeft ons niet mismoedig te maken, want die verdrukkingen zijn slechts resten. Het is bijna voorbij (2 Kor.4:17). Bovendien: we zijn daarin verbonden met Christus. In het lijden van Zijn lichaam, de gemeente, lijdt Hij mee.

Pascal schreef: ‘Christus is in doodsnood tot aan het einde der tijden.’ Zoals de dood van de gelovige geen straf op de zonde meer is, maar een doorgang tot het eeuwige leven, zo moet de oude wereld nog afsterven om tot de heerlijkheid van Christus’ rijk te komen. Daar komt nog bij dat Paulus al die moeite ondergaat ten behoeve van de gemeente van Christus.

Het hart

Waar gaat het dan bij die dienst om? Om de vervulling van het Woord van God. Dat moet tot zijn volle recht komen. Paulus karakteriseert het hier als een verborgenheid, die nu geopenbaard is aan Gods heiligen. Geheim, mysterie, was een van de woorden die rondzongen in de religieuze wereld van toen met zijn Joods-hellenistische achtergrond. Bij dat Joodse kunnen we bijvoorbeeld denken aan Daniël 2:18vv. In de hellenistische wereld beloofden religieuze stromingen hun volgelingen inwijding in de geheimen van het bestaan. Geheime riten moesten er toegang toe geven.

Het geheim van het Evangelie daarentegen is openbaar geworden aan de gemeente. Het is een heerlijk geheim, dat verkondigd wordt onder de volkeren. Het hart daarvan is Christus, Die de garantie is van de heerlijke toekomst van elke gelovige. De vastheid van die garantie geeft ons nu al vreugde. Als de voorpret van een kind aan wie papa iets heel moois heeft beloofd.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 29 juli 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)