Waar bent u naar op zoek?

Het geloof verdwijnt

30-01-2012

Elders in de wereld neemt het aantal gelovigen toe, bij ons neemt het alleen maar af. Elders in de wereld worden kerken gebouwd, hier worden ze gesloten of afgebroken. De feiten zijn zo sprekend dat we er niet omheen kunnen, stelt dr. A.A.A. Prosman vast.

Het is eigenlijk nog schrijnender, omdat onze tijd meer openheid kent voor vragen over geloof en religie dan voorheen het geval was. Over God praten is geen taboe meer. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw was het bijna verboden om in de media of in het publieke debat het geloof ter sprake te brengen. Er rustte een zwaar taboe op. Maar vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw is dat anders. Er is meer vrijheid, ook meer belangstelling voor geloof en religie. Daar zou de kerk winst uit kunnen peuren en toch zit de kerk in de hoek waar de klappen vallen.

Er zijn wel mensen die geloven. Maar wie nu gelooft, gelooft op een andere manier, gelooft in ieder geval anders dan in de kerk geleerd wordt. Onlangs zei de actrice Hanna Verboom in een interview dat haar geloof een belangrijke rol speelt in haar leven. Wat houdt haar geloof in? ‘Voor mij betekent dat het hebben van een relatie met een God die me steunt en die bij mijn dagelijks leven hoort. Het is een soort ongewoon gesprek dat zich afspeelt in mijn hoofd.’ Het valt op dat het over ‘een’ God gaat. Het is alsof de Bijbel er verder buiten staat.