Waar bent u naar op zoek?

Het gesprek over liturgie in Putten

20-04-2016

In Putten speelt het proces van bezinning over liturgie al langere tijd, vertelt ds. A.L. van Zwet.

In 2008 is er een beleidsadviescommissie ingesteld, die onder andere onderzoek heeft gedaan naar de achteruitgang van het aantal kerkleden. Ook de liturgische kant is daarin meegenomen. Vanaf 2015 heeft de commissie ‘Putten uit de Bron’ de taak om vanuit de algemene kerkenraad het bezinningsproces aan te sturen. Zo zijn er onder andere gemeenteavonden rond thema’s als identiteit en eredienst.

Putten heeft vijf wijken, vijf predikanten en drie kerkgebouwen. De erediensten worden centraal geregeld. Alle wijken zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kerkdiensten. Ds. Van Zwet: ‘Spannende vraag in Putten is: gaan we dat voortzetten of komen er gedeelde verantwoordelijkheden? De wil is er om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te blijven dragen, daar willen we in investeren. Bijvoorbeeld door een kader te maken waarbinnen eventueel verruiming van de liturgie kan ontstaan, en dat zal dan vooral in het zinggedeelte zijn.

We hebben eerst met de gemeente nagedacht over de identiteit: hoe zijn we gemeente naar Gods bedoeling, staande in de gereformeerde traditie? Van daaruit kijken we verder. In mei komt er een gemeenteavond waarop de liturgie breed aan de orde komt. Vanuit de ambtelijke verantwoordelijkheid willen we het proces begeleiden, leiding geven. Daarbij is goed communiceren met de gemeenteleden erg belangrijk en het onderlinge gesprek als een geestelijke verrijking ervaren.’

Lees de volledige tekst van deze reportage in De Waarheidsvriend van 22 april 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)